سه شنبه 14 تیر 1401
Tue Jul 05 2022

اطلاعیه بانک مرکزی

چهارشنبه 24 بهمن 1397
ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند، کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موارد جدول پیوست را در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۷ مصوب کرد.

همچنین در این باره نکات زیر به منظور اطلاع ارائه می شود:

1. اعتبار این مصوبه و ضوابط اعلامی در آن تا پایان سال 1397 است.
2. تمام مفاد سایر مصوبات مرتبط همچنان به قوت خود باقی است.
3. رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط به ثبت تمام اطلاعات توسط بانک‌ و صرافی‌های مجاز در سامانه نیما و سنا حسب مورد خواهد بود.
4. صادرکنندگانی که بیش از 60 درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه‌ی اقتصاد بازگردانده‌اند، علاوه بر موارد فوق در صورت نیاز به تخصیص و تأمین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
 
1
منبع: وبسایت بانک مرکزی