سه شنبه 14 تیر 1401
Tue Jul 05 2022

کلیه شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه 7 مرداد 1399

کلیه شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً، در راستای اجرای سیاست‌های ارزی کشور، مقتضی است آن صرافی نسبت به فروش منابع ارزی خریداری شده به صورت اسکناس، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از زمان خرید در سرفصل‌های خدمات مصرفی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی این بانک با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" یا فروش آن در بازار متشکل معاملات ارزی اقدام نمایند.
همچنین خرید و فروش ارز به صورت اسکناس بین‌ صرافی‌های مجاز و بانک‏/صرافی (سرفصل به بانک و صرافی دیگر) مجاز نمی‌باشد.‏/4823973

اداره صادرات

منبع: وبسایت بانک مرکزی