سه شنبه 14 تیر 1401
Tue Jul 05 2022

کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر

سه شنبه 7 مرداد 1399
بسمه تعالی

 

شماره:434414 / 98
تاریخ:14 / 12 / 98

کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر

با سلام؛

احتراماً، از آنجا که در فرآیند ثبت مبادلات در سامانه سنا، امکان انتخاب گزینه " از محل خرید از بازار متشکل ارزی ایران" در قسمت منبع ارز فراهم می باشد، ضروری است؛ صرافان نسبت به ثبت دقیق منبع فروش ارزی که حاصل از خرید از بازار فوق می باشد، اقدام نموده و ضمن بررسی مبادلات ثبت شده قبلی، در صورت لزوم نسبت به ویرایش آنها بر این اساس اقدام نمایند.

 

همچنین نظر به ماده 7 دستورالعمل "نحوه انجام معاملات در بازار متشکل معاملات ارز ایران" مصوب 7‏/2‏/98، محل مصرف ارز خریداری شده از بازار فوق صرفاً در چارچوب مصارف ارزی خدماتی مطابق با دستورالعمل‌های شماره 167547‏‏/97 مورخ 16‏‏/05‏‏/1397 و 239055‏‏/97 مورخ 11‏‏/07‏‏/1397 بوده و انتخاب گزینه "به‏/از بانک و صرافی دیگر" جهت فروش ارزهای حاصل از خریدهای انجام شده از بازار متشکل ارزی؛ موکداً ممنوع می‌باشد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد یاد شده توسط شرکتهای صرافی دارای مجوز، مطابق شیوه نامه انضباطی مربوطه با متخلفین برخورد خواهد شد./4664916

 

اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی

منبع: وبسایت بانک مرکزی