جمعه 28 مرداد 1401
Fri Aug 19 2022
tets

بسمه تعالی

شرکت تضامنی وحید وطنی و شرکاء (ثمین) مطابق قوانین و مقررات موضوعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 با احراز شرایط قانونی موفق به اخذ مجوز رسمی فعالیت در امر صرافی گردیده و افتخار دارد که از بدو تاسیس تا کنون با استعانت از درگاه باری تعالی و بکارگیری پرسنل توانا و بهره مندی از ابزارهای لازم تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشغول فعالیت بوده و از این پس نیز آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.

کد صرافی و سامانه نیما: 139150

کد سنا: 13915